Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları

Maksimum 5 MB dosya boyutu. Dosya uzantıları PDF, DOC, DOCX, RTF ve TXT'yi içerir.

Bize iletmiş olduğun CV’de aşağıdaki özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanı rica ederiz«Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler biyometrik ve genetik veriler.

Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin; Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları katılımcı şirketlerin kariyer fırsatlarına ilişkin bilgilendirmelerinin ve Koç Holding tarafından tarafıma yapılmasını ve benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.